1

Yiren Lu - California

Yiren Lu's Piano: Prokofiev Sonata No. 2

Yiren Lu: Bach English Suite (1)

Yiren Lu: Bach English Suite (2)

Yiren Lu: Bach English Suite (3)

Yiren Lu's Piano: Beethoven, Sonata in F Major

Yiren Lu's Piano: Bartok, Six Romanian Folk Dances

Yiren Lu: Mendelssohn

Yiren Lu: Liszt Rigoletto

Yiren Lu's Piano: Chopin Fantaisie Impromptu